מחירון שירות לקוחות

 סוג טיפולעלות טיפולכולל מע"מ
מידעים מהמסלקה הפנסיונית85100
פדיון פוליסה ללא מס181212
פדיון פוליסה עם קצבה504590
מינוי סוכן + ריסק זמני201236
הנפקת העתק פוליסה + משלוח7589
טיפול בהלוואה256300
מינוי סוכן + שדרוגים ושינויים בפוליסה
קיימת + שינוי מוטבים
102120
אישורי מס5565