גילוי נאות

לסוכנות זיקה , כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים ,
למוצרים פיננסים לגביהם היא עוסקת בשיווק פנסיוני כמפורט להלן :

ביטוח מנהלים קרן פנסיה ביטוח בריאות וסיעוד קרן השתלמות קופ”ג ופיצוייםשכיר/עצמאי/מעסיק
מגדל check check check check check
כלל check check check check check
הפניקס check check check check check
הראל check check check check check
הכשרה ביטוח check check check check check
איילון check check check check check
אליהו check check
תמיר פישמן check check
אינפיניטי check check
פסגות check check
פריזמה check check
מיטב check check
אי.בי.אי check check
פרפקט check check
קואטרו check check
שחם אלטשולר check check
אקסלנס check check
ישיר בית השקעות check check
ד”ש check check
אנליסט check check
גאון השקעות check check
כלל השקעות check check
דילוג לתוכן