ביטוח צמ”ה

לפניה מהירה בנושא, השאירו פרטים
Engineer Talking to Tractor Driver

ביטוח צמ"ה – ציוד מכני הנדסי – מכסה את הציוד כנגד נזק תאונתי.
הציוד המבוטח במסגרת פוליסת ביטוח צמ"ה כולל ציוד מגוון כגון טרקטורים, מחפרים, מפזרות אספלט וציוד מגוון נוסף, בין אם מדובר בציוד אופני ובין אם מדובר בציוד זחלי, הכיסוי הבסיסי במסגרת ביטוח צמ"ה כולל כיסוי נזק תאונתי
אך איננו כולל כיסוי לנזקי פריצה, גניבה וזדון.

אם יש צורך בכיסויים אלו, יחויב המבוטח בפרמיה נוספת.
כיסוי פריצה, גניבה ונזקי זדון מחויב באמצעי מיגון שונים התלויים בשווי הרכוש המבוטח.
במקרים בהם מדובר בציוד יקר הנמצא באתר העבודות גם מחוץ לשעות העובדה, יהיה הכיסוי הביטוחי מותנה בקיום שמירה באמצעות חברת שמירה.

בדרך כלל לא תבוטח גניבת חלקי הכלי שאינם מחוברים אליו.

סכום הביטוח בפוליסת ביטוח צמ"ה מבוסס על שווי הכלי כחדש.
למרות זאת, במקרה של נזק, סכום הפיצוי מבוסס על ערך השוק של הכלי, דהיינו בהתייחס לשנת היצור שלו.

ביטוח צמ"ה מכסה נזקים לכלי עצמו ויש לדאוג גם לכיסוי צד ג’ בגין נזקי רכוש לצד שלישי כתוצאה מהשימוש בציוד.

דילוג לתוכן