ביטוח צד שלישי

לפניה מהירה בנושא, השאירו פרטים
Damage to house

ביטוח צד שלישי משתייך לרשימת הביטוחים העסקיים.
ביטוח צד שלישי נועד לכסות את אחריותו של בעל העסק במקרה בו גרם ברשלנותו נזק לגופו או רכושו של צד שלישי.

פרמיית הביטוח נקבעת בהתבסס על כמה פרמטרים ובראש ובראשונה:

  • סוג העסק בו מדובר
  • גבולות אחריות מבוקשים.

 

סוג העסק מהווה גורם משמעותי בקביעת גובה הפרמיה היות שהוא משקף את רמת הסיכון. אין דומה הסיכון אליו נחשפים צדי ג’ של
משרד, לסיכון אליו נחשפים צדי ג’ של נגר או רתך.

גם גבולות האחריות המבוקשים מכתיבים את גובה הפרמיה היות שהם משקפים את הסכום המקסימלי שחברת הביטוח עלולה להידרש לשלם
במקרה של תביעה.

ישנם גורמים נוספים הקובעים את גובה הפרמיה והם תלויים בסוג העסק.
לדוגמא, גננות או מפעילי קורסים שונים יתבקשו לספק מידע ביחס למס’ המשתתפים בגן או בקורס, היות שזה יסייע לחברת הביטוח להבין את גודל העסק וכך גם את גודל החשיפה והסיכון.

כמו כן, לצורך הערכת הסיכון וקביעת הפרמיה המתאימה חשוב להבין האם העסק עוסק גם בעבודות חוץ, היות שיהיה בכך בכדי להגדיל את החשיפה לצדי ג’ וכך גם את הסיכון.

במקרה של הגשת תביעה נגד המבוטח, חברת הביטוח מעמידה לרשותו עורך דין לייצגו, כאשר חברת הביטוח משלמת הן את ההוצאות המשפטיות והן את סכום הפיצוי שנפסק נגד המבוטח, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית.

ניתן לערוך ביטוח צד שלישי במסגרת פוליסה נפרדת ועצמאית וגם כפרק בתוך פוליסת ביטוח עסק.

דילוג לתוכן