ביטוח אחריות מקצועית

לפניה מהירה בנושא, השאירו פרטים
Pro Construction Worker

ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות את אחריותו של המבוטח במקרה בו נגרם בשל רשלנותו המקצועית נזק לצד
שלישי.

פרמיית הביטוח נקבעת בהתבסס על כמה פרמטרים ובראש ובראשונה:

  • סוג העיסוק בו מדובר
  • גבולות אחריות מבוקשים.
  • מס’ המועסקים בעסק – שותפים, עובדים מקצועיים, עובדים בלתי מקצועיים.

 

על מנת שניתן יהיה לקבל כיסוי אחריות מקצועית, על המבוטח להחזיק בהסמכה מקצועית מוכרת.

חברות הביטוח מגבילות את מגוון העיסוקים והמקצועות עבורם הן מוכנות להציע כיסוי אחריות מקצועית, אם כי ההיצע גדל במהלך השנים האחרונות.

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מכסה את התביעות שהוגשו במהלך תקופת הביטוח בגין אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח או במהלך תקופת הכיסוי הרטרואקטיבי, אם נכללה בפוליסה.
דהיינו, ביום בו מוגשת תביעה, על המבוטח להחזיק בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית תקפה, שאם לא כן לא יהיה כיסוי ביטוחי, גם אם התביעה מתייחסת לאירוע שהתרחש בזמן שהיה כיסוי ביטוחי.

מאחר שיש אפשרות להגשת תביעות במשך מס’ שנים לאחר התרחשות האירוע, המבוטח חייב להחזיק ברצף ביטוחי במשך כל אותן שנים.

מבוטח שהחזיק בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית ברצף, יוכל לקבל כיסוי רטרואקטיבי למשך אותן שנים, כך שאם תוגש כנגדו תביעה בגין אירוע שהתרחש לפני שנים, היא תהיה מכוסה בתנאי שיש בידיו פוליסה תקפה במועד הגשת התביעה.

מבוטח שהפסיק פעילותו, זקוק עדיין לכיסוי אחריות מקצועית, היות שיתכן שתוגש נגדו תביעה בגין אירוע שהתרחש בעת שהיה פעיל.
מאחר שרמת הסיכון פוחתת ככל שחולפות השנים מאז הפסקת הפעילות, מבוטח שכזה יכול לערוך פוליסת ביטוח אחריות
מקצועית על בסיס Run Off שנועדה למבוטחים שהפסיקו פעילותם, כאשר הפרמיה הולכת ופוחתת מידי שנה ככל שגדל
הזמן שחלף מאז הפסקת הפעילות.

לעיתים קיים קושי לעשות אבחנה ברורה בין אירוע הנופל במסגרת ביטוח אחריות מקצועית לכזה הנופל במסגרת ביטוח צד שלישי  ולכן על מנת למנוע ויכוחים ונפילה בין הכסאות, מומלץ לערוך את שני הביטוחים. בדרך כלל ניתן לכלול בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית הרחבה לביטוח צד שלישי וכך לפתור את הבעיה.

דילוג לתוכן