ביטוחים

Conceptual image of insurance and safety

ביטוח בריאות

ביטוח עסק

ביטוח רכב

מגדל קשת לפרט אונליין

באמצעות אתר מגדל תוכל לרכוש את תכנית מגדל קשת פרט.

ביטוח עובדים זרים ותיירים

נועד להבטיח את זכויותיו הרפואיות של העובד במקרה שיחלה

ביטוח צמ”ה

מכסה את הציוד כנגד נזק תאונתי

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח אבדן כושר עבודה

ביטוח צד שלישי

ביטוח נסיעות

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח חבות מעבידים

דילוג לתוכן